Co nás čeká

Zde najdete aktuální informace o plánovaných akcích v MŠ, podrobné informace o akci jsou vždy na nástěnce v šatně MŠ, nebo na vyžádání telefonicky nebo e-mailem


Vážení rodiče,

vzhledem k vládnímu vyhlášení nouzového stavu ředitelství školy po dohodě se zřizovatelem přerušuje provoz MŠ od pondělí 16. 3. 2020 do ODVOLÁNÍ!

I nadále zde budou zveřejňovány informace ohledně dalšího postupu.

Děkujeme za pochopení této výjimečné situace.


Tisková zpráva ze 13. 3. 2020:

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

INFORMACE OHLEDNĚ KORONAVIRU COVID-19

BŘEZEN 2020


!!!!PLÁNOVANÉ AKCE NA BŘEZEN JSOU ZRUŠENY!!!!


DUBEN 2020

!!!!PLÁNOVANÉ AKCE NA DUBEN JSOU ZRUŠENY!!!!


KVĚTEN 2020

úterý 5. 5.           ZÁPIS DO MŠ od 13.00 do 15.00 hod

pondělí 11. 5.      návštěva novodvorské knihovny

Besídka pro maminky

pátek 29. 5.         Den dětí v Přibyslavi


ČERVEN 2020

pondělí 8. 6.       návštěva novodvorské knihovny

úterý 9. 6.           školní výlet (hrad Veveří)

Pohádková cesta - odpoledne s rodiči na závěr školního roku

Rozloučení s odcházejícími dětmi