Adventní koledování

14.12.2018

V pátek 14. 12. 2018 za námi přijely paní Hanka Loubková a paní Jitka Němcová se svými nástroji a konalo se u nás ve školce ´vánoční muzicírování´.

Děti si mohly nejen poslechnout, ale i vyzkoušet hraní na klavír a housle, ale na mnoho dalších nástrojů.

Děti pak společně s paními učitelkami ze ZUŠ zahrály a zazpívaly koledy.

Po krásném hudebním koledování bylo malé občerstvení.

Paní Hance Loubkové i paní Jitce Němcové moc děkujeme, že za námi opět přijely a děti si s nimi mohly společně zahrát a zazpívat.

Fotografie ZDE.