Na vycházce s loveckým psem a ukázka výcviku

09.10.2018

V úterý 9. 10. 2018 nás na dopolední vycházku doprovodila maminka paní Zuzana Langpaulová se svým loveckým psem Svenem a ukázala nám, jak probíhá výcvik takového loveckého psa.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací z mysliveckého slovníku, např. že tlapám mysliveckého psa se říká běhy, uším slechy, ocasu prut, očím světla, nebo že samec divoké kachny je kachák.

Jednoho takového kacháka měla paní Langpaulová s sebou a tak nám předvedla, jak ho Sven umí najít a donést. Děti si mohly zkusit udělat tzv. vlečku - kacháka dostaly na vodítko, odtáhly ho kus a pak Sven dostal od své paničky povel a během chvilky kacháka našel a donesl.

Děti si také mohly vyzkoušet, jak Sven skvěle poslouchá na různě povely - sedni, lehni, můžeš, ... Sven poslechl nejen na slovní povel, ale také na gesto rukou. Když ukázal, co měl, čekala ho vždy odměna v podobě piškotu.

Dále děti mohly zkusit na Svena zapískat píšťalkou nebo ho vést na vodítku jako praví myslivci - vodítko měly přehozené šikmo přes rameno.

Na závěr dostaly děti od paní Langpaulové sladké lízátko za to, že byly šikovné.

Paní Langpaulové i Svenovi moc děkujeme za čas, který nám věnovali - bylo to zajímavé, zábavné i poučné a všichni se už se moc těšíme na další.

Fotografie ZDE.