Návštěva dětí z MŠ Přibyslav v MŠ Nové Dvory

06.06.2019

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 za námi do MŠ přijely děti a paní učitelky ze třídy Berušek z MŠ Přibyslav a společně jsme strávili dopoledne.

Prvně jsme se společně nasvačili a hned po svačině jsme šli na domluvenou prohlídku kravína v Nových Dvorech. Zde se nás ujala zootechnička paní Markéta a ukázala nám dojírnu, výběh s telátky, která se dětem nejvíce líbila, ustájení kraviček, které čekají telátko i ustájení běžných dojnic.  Když děti něco zajímalo, mohly se ptát a paní zootechnička ochotně odpovídala na zvídavé dětské otázky. Na závěr exkurze dostalo každé z dětí pastelky.

Tak jsme se společně vrátili do MŠ a zde jsme dětem z MŠ Přibyslav ukázali naši tělocvičnu. Zde pro děti byla připravena překážková dráha, pak jsme si protáhli těla na známou ukazovací písničku ´Hlava, ramena´ a na oplátku nám zase děti z MŠ Přibyslav ukázaly, jak cvičí s padákem. 

Poté jsme se přesunuli všichni na naši školní zahradu, kde jsme opekli buřty.

I když jsme společně strávili celé dopoledne, tak čas velmi rychle utekl a nastala chvíle loučení. Všem se společně strávené chvíle moc líbily. My jsme rádi, že jsme mohli MŠ Přibyslav oplatit jejich pohostinnost a strávit společně hravé a zábavné dopoledne.

Děkujeme panu Ing. Halíkovi, že nám umožnil exkurzi v novodvorském kravíně, zootechničce paní Markétě za čas, který nám věnovala a vše nám v kravíně ukázala.

Fotografie ZDE