Návštěva kravína v Nových Dvorech

08.06.2018

V pátek 9. 6. 2018 byly děti z naší MŠ na prohlídce kravína, který patří pod ZD Velká Losenice. Prohlídka byla domluvená s předsedou ZD Velká Losenice Ing. Halíkema a stájemi nás provedla zootechnička paní Markéta Musilová.

A prohlídka opravdu stála za to - děti měly možnost vidět, jak se krávy dojí, byly se podívat u telátek, které mohly  nejen pohladit, ale mohly je  i zkusit krmit z lahve. Dále jsme viděli telátko, které se narodilo před dvěma hodinami, jak se kravám zkracují paznehty, prošli jsme stájí, kde jsou kravičky, které již brzy čekají telátko a stájí, kde jsou ustájeny ostatní krávy, paní zootechnička nás také vzala do místnosti s velikou nádrží, kde se shomažďuje všechno nadojené mléko.

Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi mlékem a mlezivem a na vlastní oči jsme mohli porovnat, jak které vypadá. Dozvěděli jsme se, co je to separát - z čeho ho vyrábí a k čemu se používá a děti si mohly vyzkoušet posezení v traktoře. Na závěr každé z dětí dostalo od paní zootechničky tašku s drobnostmi, ze které měly všichni velkou radost.

Paní zootechnička byla velice milá, ukázala nám celý kravín, vše vysvětlila, zodpověděla i několik dětských dotazů a tak nám návštěva rychle uběhla a  byl čas poděkovat za přijetí a rozloučit se.

Moc děkujeme panu předsedovi za domluvení prohlídky a paní zootechničce za to, že se nám věnovala.

Fotografie ZDE.