Návštěva ZUŠ v Přibyslavi

25.04.2018

Ve středu 25. 4. 2018 jsme s dětmi navštívili přibyslavskou pobočku ZUŠ Havl. Brod.

Byli jsme sem pozváni paní Hankou Loubkovou, která pro nás zorganizovala krásný program a my jsme tak měli možnost seznámit se nejen s prostředím ZUŠ, ale i se vším, co nabízí, co se tu děje.

Na začátku byl pro nás zorganizovaný minikoncert, kde postupně vystoupili žáci ze ZUŠ Přibyslav se hrou na klavír, housle, flétnu a se zpěvem. Všichni byli moc šikovní a zasloužili si velký potlesk.

Dále jsme se seznámili s některými učiteli, kteří zde učí hru na různé nástroje a zpět. Ti nám představili nejen svoje učebny, ale také nástroje, na které učí hrát. Paní učitelka Němcová děti seznámila s housličkami, paní učitelka Loubková s klavírem, pan učitel Novák s dechovými nástroji (zobcovou a příčnou flétnou, klarinetem a saxofonem) a paní učitelka Štefáčková se zpěvem. Děti si mohly na většinu nástrojů zkusit zahrát.

Na závěr pro nás bylo připraveno i pohoštění. Pak už jsme ale museli spěchat na autobus a všechny nás moc mrzelo, že na tuto krásnou exkurzi jsme měli vymezen (kvůli spojům) vcelku krátký čas.

Paní učitelka Hanka Loubková, nás do ZUŠ Přibyslav pozvala a zorganizovala pro nás krásný program. Díky její skvělé organizaci jsme si mohli užít každou chviličku. Paní učitelce Hance za to patří veliké poděkování.

Fotografie ZDE.