Vánoční besídka

15.12.2017

V pátek 15. 12. 2017 se v naší školce konala vánoční besídka. Děti si pro rodiče i další návštěvníky nacvičily vystoupení na téma ´Vánoční příběh´ - zazpívaly koledy, zarecitovaly básničky a říkanky.

Po besídce se konala nadílka - děti našly pod školkovským stromečkem spoustu nových hraček, se kterými si budou moci hrát ve školce, ale takézde Ježíšek pro každé z dětí nechal malý balíček, který si každý mohl odnést domů. Radost dětí z nových hraček byla velká a tak následovalo seznamování a hraní s novými hračkami a přátelské povídání mezi dospělými.

Velký dík patří maminkám - Křepelové, Musilové, Steindlové, Moravcové, Hortové, Loubkové, Smejkalové, Malinové, Nedělkové, paní Markové a paní Stehnové, které donesly cukroví i slané chuťovky, které zpříjemnily společně strávený čas.

Součástí vánoční besídky byl také vánoční minijarmark, kde si mohl každý zakoupit (za dobrovolný příspěvek) nějakou vánoční drobnost, na výrobě většiny z nich se podílely děti ze školky. Za dobrovolné příspvěky děkujeme, výtěžek bude použit na nákup výtvarných potřeb pro děti.

Fotografie ZDE.