Poděkování

25. 4. 2018

Děkujeme paní Hance Loubkové za pamlsky pro děti na čarodějnice.

30. 12. 2017

Děkujeme rodičům a všem sponzorům za sponzorské dary na Mikuláškou nadílku a vánoční nadílku. Poděkování patří rodičům Loubkovým, Hortovým, Musilovým, Langpaulovým, Křepelovým, Málkovým, Glosovým, Bencovým, Janáčkovým, Nedělkovým a dále ZD Velká Losenice.


16. 11. 2017

      Mamince paní Loubkové děkujeme za pamlsky pro děti  jako odměny na dětské akce.

18. 10. 2017

        Děkujeme ZD Velká Losenice, jmenovitě panu předsedovi Ing. Halíkovi za sponzorský dar brambor a bramborových lupínků na Bramboriádu.

17. 10. 2017

        Děkujeme panu Luboši Janáčkovi z Janáček art za darování pláten pro děti.

27. 9. 2017

        Děkujeme maminkám - Bukovské a Hortové za vytvoření postav princezny a černokněžníka i za další pomoc při realizaci ´Cesty za pokladem´.

5. 9. 2017      

        Děkujeme maminkám - Bukovské, Hortové, Křepelové a Malinové a tatínkovi panu Balvínovi za secvičení a sehrání pohádky ´O perníkové chaloupce´ na 1. školní den ve školním roce 2017/2018.


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

26. 5. 2017

Děkujeme maminkám - Fuchsové, Hortové, Křepelové a Moravcové za dobroty, které připravily na besídku k svátku maminek.

20. 4. 2017

Děkujeme mamince paní Musilové za sladkosti pro děti.

24. 3. 2017

Děkujeme tatínkovi panu Musilovi za dopolední myslivecké povídání.

16. 2. 2017   

Děkujeme maminkám pí. Fuchsové, pí. Hortové, pí. Křepelové, pí. Malinové, pí. Musilové a tatínkovi panu Zemanovi za věcné dary a sladkosti pro děti do karnevalové tomboly. Paní Hortové děkujeme za upečení tvarohových šneků.