Denní harmonogram


Pro školní rok 2020 -2021 je provozní doba MŠ od 7.00 do 15.30 hod.

Scházení dětí, spontánní hry a aktivity, individuální práce s dětmi, ranní kruh (seznámení s programem dne), cvičíme jazýčky (jazykové chvilky, zdravotní cvičení, pohybové hry), hygiena, svačina, činnosti dle tematického bloku týdne (frontální, individuální, skupinové) - vyprávění, četba, výtvarné, hudební a pracovní činnosti

7.00 - 9. 30

Pobyt venku, hygiena

                                                                                               9.30 - 11.30

Oběd, hygiena, odchod dětí domů                                                                                

  11.30 - 12.15

Odpočinek, spánek dle individuálních potřeb dětí, čtení, klidové činnosti

                 12.15 - 14.00

Hygiena, odpolední svačina, spontánní aktivity dětí, v letních měsících pobyt na školní zahradě, postupné rozcházení dětí z MŠ

  14.00 - 15.30

Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny tak, aby byly respektovány potřeby dětí a aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. Časové rozvržení jednotlivých činností a aktivit je zcela v kompetenci učitelky, která má ve třídě výchovný program.

© 2017 MŠ Nové Dvory.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky