Denní harmonogram

Pro školní rok 2018-2019 je provozní doba MŠ od 7.00 do 15.30 hod.

Náš denní harmonogram:

Scházení dětí, spontánní hry a aktivity, individuální práce s dětmi, ranní kruh (seznámení s programem dne), cvičíme jazýčky (jazykové chvilky, zdravotní cvičení, pohybové hry), hygiena, svačina, činnosti dle tematického bloku týdne (frontální, individuální, skupinové) - vyprávění, četba, výtvarné, hudební a pracovní činnosti

7.00 - 9. 30

Pobyt venku, hygiena

9.30 - 11.30

Oběd, hygiena, odchod dětí domů

11.30 - 12.15

Odpočinek, spánek dle individuálních potřeb dětí, čtení, klidové činnosti

12.15 - 14.00

Hygiena, odpolední svačina, spontánní aktivity dětí, v letních měsících pobyt na školní zahradě, postupné rozcházení dětí z MŠ

14.00 - 15.30

Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny tak, aby byly respektovány potřeby dětí a aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. Časové rozvržení jednotlivých činností a aktivit je zcela v kompetenci učitelky, která má ve třídě výchovný program.