ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


UPOROZNĚNÍ K ZÁPISU DO MŠ

MŠ Nové Dvory bude akceptovat i přihlášky zaslané přes internet!

Přihlášky zasílejte na tuto adresu:       ms@novedvory.eu

Přihláška musí obsahovat:

  • jméno a příjmení dítěte
  • datum narození
  • místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola)
  • jméno a příjmení zákonného zástupce a místo jeho trvalého pobytu
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)
  • kontakt na rodiče

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ

PRAVIDLA PRO PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

CO MÁ DÍTĚ ZVLÁDAT NEŽ NASTOUPÍ DO MŠ

© 2017 MŠ Nové Dvory.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!