GDPR

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Nové Dvory, IČO 75023814, Nové Dvory 37, 592 12 Nížkov, zastoupená Danou Zimolovou

sděluje tímto, že

funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

pro ni bude vykonávat paní:

Jitka Boučková, Dis.                                                          e-mail: jitka.bouckova@sms-sluzby.cz                                mobil: +420 724 959 722

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ