GDPR

S D Ě L E N Í


Mateřská škola Nové Dvory, IČO 75023814, Nové Dvory 37, 592 12 Nížkov, zastoupená Jaroslavou Krčálovou

sděluje tímto, že

funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

pro ni bude od 25. května 2018 vykonávat paní:

Ing. Marcela SYROVÁ                                                        e-mail: marcela.syrova@sms-sluzby.cz                                mobil: +420 731 679 333

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ