Šablony MŠ Nové Dvory

Šablony MŠ Nové Dvory
Šablony MŠ Nové Dvory

Naše mateřská škola realizuje od 1. 8. 2017 projekt "Šablony MŠ Nové Dvory", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007826, v rámci kterého u nás pracuje Chůva, která pomáhá našim nejmenším dětem v jejich orientaci v novém prostředí, s oblékáním, s hygienou atp. Díky projektu jsme realizovali i setkání s rodiči na různá odborná témata.

Celý projekt je pro naší školku velkým přínosem.

Na projekt chceme navázat v rámci navazujícího projektu ŠABLONY II.