Dokumenty MŠŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY


OMLUVENKA PRO PŘEDŠKOLÁKA  

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ NOVÉ DVORY pro školní rok 2017/2018


INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ URČENÉ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ                                                                                                                                                                

CO MÁ DÍTĚ ZVLÁDAT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ                                                                                     

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY                                                                                                                                 


Rozpočet Mateřské školy Nové Dvory, příspěvková organizace naleznete ZDE.