Dokumenty MŠ


ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY


OMLUVENKA PRO PŘEDŠKOLÁKA  


ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

URČENÉ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ                                                                                                       

CO MÁ DÍTĚ ZVLÁDAT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ                                                                                     


Rozpočet Mateřské školy Nové Dvory, příspěvková organizace na rok 2019

k nahlédnutí ZDE.